Test na nietolerancje pokarmowe

Wiedza o istniejących w organizmie nietolerancjach pokarmowych jest kluczowa zarówno dla prawidłowego ustawienia programu dietetycznego jak i zadbania o swoje zdrowie. W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa posiada nietolerancje bądź alergie na różne produkty. Jest to skutek otaczających nas zanieczyszczeń i masowego spożywania przetworzonej żywności.

Jeśli chcesz wykonać testy na nietolerancje pokarmowe oraz doprecyzować na jakie czynniki pokarmowe wykazujesz nadwrażliwość, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 666 886 562 lub poprzez e-mail: kontakt@instytutsztukizdrowia.pl

Jak przebiega badanie na nietolerancje pokarmowe?

Test na nietolerancję pokarmową Warszawa - Instytut Sztuki Zdrowia

Na początku pierwszej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, aby wychwycić wszelkie potencjalne nietolerancje pokarmowe. Na tej podstawie wybierane są czynniki pokarmowe, które będą sprawdzane. Następnie, przy pomocy skomputeryzowanego urządzenia jest mierzona przewodność skóry w wybranych punktach na palcach dłoni. Na podstawie tego bazowego pomiaru oceniany jest stopień reakcji organizmu na kontakt z poszczególnymi alergenami. Informacja o nadwrażliwości na badany składnik pokarmowy przekazywana jest do organizmu poprzez receptory i ponownie dokonywany jest pomiar. Różnica w uzyskanych wartościach pomiarów świadczy o sile nadwrażliwości na badany pokarm.

Jak się przygotować do testu nietolerancji pokarmowych?

  • pić dużo wody w dniu badania
  • nie pić kawy i alkoholu w dniu badania
  • nie palić tytoniu przed badaniem
  • nie ubierać się w odzież uszytą ze sztucznych materiałów

Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania badania na nietolerancje pokarmowe?

Istnieją poniższe przeciwwskazania do wykonania badania na nietolerancje pokarmowe:

  • stany zagrożenia życia
  • wszczepiony rozrusznik serca
  • chemioterapia