Testy alergiczne

Przy pomocy aparatu MORA V można wykonać bezinwazyjne, bezbolesne testy alergiczne.
Na początku pierwszej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, aby wychwycić wszelkie możliwe alergeny, które wywołują objawy. Na tej podstawie wybierane są próbki alergenów, które będą sprawdzane.
Gabinet dysponuje do wyboru około 500 różnymi alergenami: pokarmowymi, wziewnymi, kontaktowymi. Oprócz tego, można przynieść do sprawdzenia własne próbki np. używane kosmetyki, lekarstwa, substancje chemiczne, z którymi jest styczność w pracy.

Wykonaj testy alergiczne w Instytucie Sztuki Zdrowia w Warszawie

 

 Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój organizm jest nadwrażliwy na jakieś czynniki alergiczne oraz doprecyzować jakie to są nietolerancje, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 666 886 562 lub poprzez e-mail: kontakt@instytutsztukizdrowia.pl

Jak są wykonywane testy alergiczne?

Testy na alergię wykonywane są przy pomocy skomputeryzowanego urządzenia, którym mierzona jest przewodność skóry w wybranych punktach na palcach dłoni. Na podstawie tego bazowego pomiaru oceniany jest następnie stopień reakcji organizmu na kontakt z poszczególnymi alergenami. Informacja o alergenie przekazywana jest do organizmu poprzez receptory i ponownie dokonywany jest pomiar. Różnica w uzyskanych wartościach pomiarów świadczy o sile nadwrażliwości na badany czynnik.

Jak należy się przygotować do testu alergicznego?

  • nawodnić organizm
  • nie pić kawy i alkoholu w dniu badania
  • nie palić tytoniu przed badaniem
  • nie wkładać ubrań wykonanych z tworzyw sztucznych

Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania badania?

Nie należy wykonywać testu alergicznego w poniższych przypadkach:

  • stany zagrożenia życia
  • wszczepiony rozrusznik serca
  • przyjmowanie leków antyalergicznych na mniej niż 7 dni przed wizytą